ویلچر حیوانات

ویلچر حیوانات

ویلچر حیوانات یک ویلچر نوآورانه برای حیوانات دست آموز ، پیر ، صدمه دیده و ناتوان میباشد تا بتوانند بدون یاری کسی ، راه بروند و بدوند .


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.