برقی مبله

برقی مبله

Electric wheelchairs ویلچر های برقی مبله نسبت به ویلچرهای برقی معمولی از امکانات بسیاری برخوردار بوده و حرکت آن ها به صورت اتوماتیک با کنترل کننده های خودکار و غیر خودکار انجام می شود . این ویلچرها نسبت به انواع برقی معمولی از قیمت بسیار بیشتری برخوردارند اما امکانات مختلف و راحتی بسیار بیشتری برای بیماران فراهم نموده و در برخی تنظیم ارتفاع ، تنظیم پشتی صندلی ، تنظیم شیب جاپایی و ... بصورت برقی تحت کنترل میباشد . ویلچرهای برقی مبله با توجه به شرایط موتور و قدرت و توانایی آن انواع مختلفی داشته و توانایی تحرک متفاوتی را برای بیمار فراهم می سازند .


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.