ویلچر

ویلچر

wheelchair صندلی چرخدار یکی از مهم ترین محصولات کمک درمانی و توان بخشی است. این وسیله به کسانی که توانایی حرکت و راه رفتن ندارند کمک شایانی می کند و توانایی حرکت را در آن ها افزایش می دهد. با توجه به امکانات و شرایط استفاده انواع مختلفی دارند. از جمله معمولی، برقی تاشو، برقی مبله و ... . ابعاد این وسیله یکی از پارامترهای مهم برای مصرف کنندگان است و اشخاص با توجه به شرایط قد و وزن خود و امکانات و شرایطی که مورد نظر آن هاست محصول خود را انتخاب می کنند.


جستجوی دقیق تر